Products Page

L.H. Wiener: Op zaterdagmorgen na de lessen (gewone editie)

Eind 2015 riep een jury waarin o.a. Adriaan van Dis en Arjan Peters zitting hadden het verhaal ‘Op zaterdagmorgen na de lessen’ van L.H. Wiener uit tot het mooiste Nederlandse verhaal van na de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal is een in memoriam voor de 15-jarige leerlinge Saskia van den Mosselaar. Door terug te vertellen van de uitvaart naar de laatste ontmoeting met de leerlinge schrijft Wiener haar bij wijze van spreken weer tot leven.
Van dit verhaal is nu een afzonderlijke uitgave verschenen, waaraan is toegevoegd het verslag van die laatste ontmoeting tussen docent en leerling zoals Saskia van den Mosselaar die zelf beschreef in een brief aan een vriendin.
De tekst is gezet uit de Spectrum en gedrukt onder de Korenmaat. Het boekje  telt 16 + 4 blz. Alle exemplaren zijn gesigneerd door de auteur.
Dit betreft de gewone, niet gebonden, editie.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €17,50

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Anton Korteweg: Geen boek! Dertien sjachrijnige kwatrijne

Op de van hem bekende toon laat Anton Korteweg in deze kwatrijnen zijn licht schijnen over diverse moderniteiten en eeuwige vragen:

Moest dan nou zo?

Vanuit het Niets kon het toch alle kanten op?
Waarom dan iets gemaakt dat wereld vreet,
met doorgaans niet om aan te ziene kop
en niet te stuiten lust zich voort te planten?

In het hart van het boekje bevindt zich een speciaal voor deze uitgave door Paul van der Steen getekende uitklapplaat waarop de dichter, souverein gezeten op zijn racefiets, de schepping aan zijn beschouwing onderwerpt.
Het boekje omvat 16 blz.; de tekst is gezet uit de Arsis. Het werd in 125 exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. Alle exemplaren zijn gesigneerd door de dichter.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €11,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Erik Voermans: De Schietpartij

Dat ontbrak nog aan het Nederlandse politieke landschap: De Schietpartij, die eenieder afvoert die niet lief is voor anderen. In dit utopische geschrift van Erik Voermans, muziekredacteur van Het Parool, wordt de Nederlandse bevolking in twaalf jaar tijd gereduceerd tot vier miljoen, zodat het weer ouderwets gezellig wordt. Paul van der Steen droeg een portret van de auteur bij en een getekend standbeeld van de leider van De Schietpartij en een aantal van zijn prominentere slachtoffers.
De tekst werd gezet uit de Gill en in honderd exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. Alle exemplaren zijn gesigneerd door auteur en tekenaar.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €10,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

L.H. Wiener & Paul van der Steen: De meisjes van zes gym alfa

De stadsschrijver en de stadstekenaar van de Spaarnestad hebben ter gelegenheid van de boekenweek een prachtige co-productie tot stand gebracht. L.H. Wiener bewerkte zijn verhaal ‘Het goede uur’ en Paul van der Steen leverde daarbij maar liefst negen portretjes uit de serie Ontploffende hersenpannetjes. Over verboden vruchten gesproken!
De tekst van het boekje werd gezet uit de Spectrum. Het uiterst begerenswaardige werkje telt 20 bladzijden en werd in 150 exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. De prijs is € 15, inclusief de signatuur van schrijver en tekenaar.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €15,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Joubert Pignon: De modernen en de traditionelen

Een intrigerend verhaal over balletliefhebbers die met elkaar op de vuist gaan, op bijna Trumpiaanse wijze tegen elkaar opgezet door eigentijdse burgers zonder verantwoordelijkheidsgevoel maar met veel zelfbeklag.
Jeroen de Leijer (Eefje Wentelteefje) illustreerde het boekje met een lino en een viertal tekeningen die op de risoprinter werden gereproduceerd.
De tekst is gezet uit verschillende corpsen Gill. Het boekje omvat 16 bladzijden, werd gedrukt onder de Korenmaat en is te koop voor € 10. Auteur en tekenaar hebben het gesigneerd.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €10,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Martin Michael Driessen: Liefde

Martin Michael Driessen, Liefde

Liefde bevat een viertal brieven van Martin Michael Driessen – hij won met de bundel Rivieren afgelopen jaar de ECI-prijs – gericht aan zijn zoontje David dat in zijn eerste levensjaar overleed, aan zijn ex-geliefde Gisela, aan de hond Jack met wie hij zestien jaar samenleefde en aan zijn bijna honderdjarige moeder. Marlies Visser ontwierp de paginaversiering. De tekst werd gezet uit een oude Script en uit de Albertus.
Het boekje werd gedrukt in een oplage van honderd exemplaren.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €10,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

L.H. Wiener / Paul van der Steen: De Tuin der onlusten

De Hof van Jan heeft geheel op eigen gezag besloten om L.H. Wiener te benoemen tot eerste Stadschrijver van Haarlem. De Stadsschrijver zal enkele keren per jaar een beschouwing wijden aan iets dat zich in Haarlem voordoet. De tekst zal dan, steeds vergezeld van een of meer tekeningen van Paul van der Steen, gedrukt worden in de Hof van Jan en voor een schappelijke prijs te koop worden aangeboden.
Het eerste optreden van Wiener als Stadsschrijver vond plaats op 6 januari 2017, tijdens de opening van de tentoonstelling De Tuin der Onlusten, vrije tekeningen van Paul van der Steen, in de galerie Kruis-weg 68 te Haarlem. Bij deze gelegenheid werd in één moeite door Paul van der Steen bij acclamatie benoemd tot Stadstekenaar. Het werkje telt acht pagina’s.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €9,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Arthur Rimbaud / J. Slauerhoff: Eindlijk bevrijd van overtollige equipage

In de jaren twintig van de twintigste eeuw vertaalde J. Slauerhoff vier stofen van Le bateau ivre van Rimbaud. Van deze niet in de Verzamelde gedichten opgenomen vertaling is nu een uitgaafje verschenen, vergezeld van een facsimile van het handschrift en een toelichting door Hein Aalders.
Het boekje werd gezet uit de Spectrum en in 120 exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. De helft van de oplage is bestemd voor de Speciale Vrienden van De Parelduiker. Voor de liefhebbers is een aantal exemplaren beschikbaar.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €15,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Ester Naomi Perquin: Brug

‘Ik keek haar alleen maar aan.’
Brug is een prozatekstje van Ester Naomi Perquin over de ontmoeting met een dichteres die de subtiliteit niet bepaald heeft uitgevonden. Het is tevens een jeugdherinnering waarin de Zeelandbrug een rol speelt.
Op de achterkant van de tekst – gezet uit de Van Dijck – staat een fraaie door Michèle Baudet vervaardigde tekening. Het functioneel tweemaal gevouwen blad kan staan en is gevat in een omslag.
De uitgave is in honderd exemplaren vervaardigd onder de Korenmaat.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €15,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

A.H.J. Dautzenberg: Winegums, een schandpaal, vlámmen

Als vierde deel van de Bordeauxrode Reeks, waarin eerder teksten verschenen van Stendhal, Geerten Meijsing en Detlev van Heest, doet nu A.H.J. Dautzenberg verslag van wat hij zou wensen als alles mogelijk was. Stendhal had meer dan twintig verlangens, Meijsing heel veel en Detlev van Heest geen. Dautzenberg heeft er één: door een teletijdmachine verplaatst worden naar de mideleeuwen om daar als ketter op de brandstapel te sterven.
Zoals de gewoonte is in deze reeks, bevat ook dit deel weer een fraaie portretlino door Pita Snoeck. Het boekje telt zestien welgevulde pagina’s; de tekst is gezet uit de Spectrum en werd in 120 exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. Alle exemplaren zijn gesigneerd door de auteur.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €20,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Erik van Muiswinkel: De ongrijpbare dromen van Harry S. Visscher.

In dit boekje doet Erik van Muiswinkel verslag van een langjarige queeste naar een dissertatie over dromen in de Nederlandse literatuur. Het verhaal is tevens een hommage aan de auteur van dat boek, Van Muiswinkels inspirerende leraar Nederlands Harry S. Visscher (werden ze zo nog maar gemaakt). Het boekje is verlucht met wondermooie, sepiakleurige illustraties van Nicole de Cock.
De tekst is gezet uit de Spectrum. Het boekje telt twaalf bladzijden en is gedrukt door de Brederode Pers in een oplage van 125 exemplaren. Alle exemplaren zijn gesigneerd door de auteur.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €12,50

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

J.J. Voskuil: Melk

Op 28 december 1955 beschreef J.J. Voskuil in zijn dagboek het bezoek dat hij eerder die dag in Groningen aan de kapper bracht. Het eerder in Tirade gepubliceerde stuk bestaat hoofdzakelijk uit de van hem bekende natuurlijke, maar ook geladen dialoog. Ook hier raakt de schrijver teleurgesteld in de medemens (‘De man man is minder intelligent dan ik even dacht’).
De tekst is gezet uit de Plantijn en gedrukt onder de Korenmaat. De illustraties op het omslag en in het binnenwerk zijn vervaardigd door Marlies Visser.
Het boekje is gedrukt in een oplage van 130 exemplaren.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €9,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Kerkhofklanken

Nop Maas realiseerde op bescheiden schaal een project dat hij met Kees Thomassen had willen ondernemen: een bloemlezing negentiende-eeuwse kerkhofgedichten, gelardeerd met oude kerkhofclichés. Het boekje werd gedrukt op negentiende-eeuws papier. Het telt 12 pagina’s.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €7,50

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Dorothy Parker: Verse for a certain dog

Een prachtig gedicht dat iedere hondenliefhebber uit het hart gegrepen zal zijn, maar dat evenzeer koren op de molen is van de hondenhater.
Het gedicht werd gezet uit de Plantijn en gedrukt door Illusions Perdues.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €5,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Frans Kusters: De Toppopgedichten

Eind van de jaren zeventig schreef Frans Kusters deze pseudogedichten over artiesten die optraden in het programma Toppop. Een ode aan Roy Orbison, dromen over Corry van de Rekels die een tegennatuurlijke verhouding aanging met Nana Mouskouri, over Patricia Paay en Mariska Veres die elkaar voorlezen uit Kusters’ boek De landschapsfotograaf, over zijn relatie met Amanda Lear, over Nico Haak en over Albert West en Jack Jersey die hun carrière opgeven en zich terugtrekken in een Cisterciënser abdij. Thomas Verbogt schreef een mooie inleiding bij de gedichten; Nop Maas voorzag de genoemde beroemdheden van enige toelichting. Het boekje telt 24 bladzijden

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €8,50

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

L.H. Wiener: Lydia Davis

Onlangs verscheen bij AfdH Uitgevers de bundel Grasses and Trees, 72 ZKV’s van A.L. Snijders, vertaald door de wereldberoemde korteverhalenschrijfster Lydia Davis. Die vertaling is een hele prestatie, gegeven het feit dat Davis, zoals ze zelf verklaart, geen Nederlands kent. L. H. Wiener werd door uitgever Paul Abels gevraagd om de vertalingen te corrigeren – wat hij hoffelijk deed –, om het voorwoord van Snijders te vertalen – kennelijk ging deze ietwat sadistische tekst de krachten van Davis te boven – en om een stukje te schrijven over vertaalmoeilijkheden. Met de eerste twee activiteiten had de wereldberoemde schrijfster geen moeite, maar over het laatste stukje was zij – al dan niet bij wijze van misverstand – not amused. De uitgever koos voor de wereldberoemdheid en weigerde Wieners korte verhandeling. Met als resultaat het nu bij de Hof van Jan verschenen polemische geschrift, behelzende een open brief aan Lydia Davis, vergezeld van een uitmuntende karikatuur van Paul van der Steen.
Het boekje werd gezet uit de Spectrum en in 110 exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. Alle exemplaren zijn gesigneerd door auteur en tekenaar.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €15,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Peter Buwalda: De kurk. Nader tot Mart Smeets

‘Ik heb het over het wegbikken van dubbele doublures, over spookalinea’s voor mistige kusten, over clichés binnen clichés…’

Peter Buwalda herinnerde zich in een van zijn fraaie Volkskrant-columns hoe hij in een vroeger leven de sportboeken moest redigeren van de bij velen populaire sportverslaggever Mart Smeets. Van dit document humain, dat tevens een karakterschets bevat van de Mens Smeets, is nu een klein maar fijn boekje gemaakt, gezet uit de Gill en gedrukt onder de Korenmaat. Paul van der Steen vervaardigde speciaal voor deze uitgave een deurvullende illustratie, waarin niet alleen de sportkundige mastodont waarneembaar is, maar ook de schrijver en het tennisidool Steffi Graf.Het boekje telt twaalf pagina’s. Alle exemplaren zijn gesigneerd door auteur en tekenaar.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €15,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Arnon Grunberg, Nagekomen Gedicht

‘Een goed schrijver / voelt als hij faalt / dus bij dezen / ietwat verlaat / het gedicht’
Op 30 augustus schonk Arnon Grunberg zijn geliefde op haar verjaardag het boekje Een Roos Voor Deze Tijd. De jarige was enigszins teleurgesteld en gaf te kennen dat ze volgend jaar liever een gedicht had. De schrijver haastte zich om aan haar verzoek te voldoen. Vandaar dit Nagekomen Gedicht, gezet uit de Arsis, gedrukt onder de Korenmaat en gevat in een zeegroen omslagje van Nepalees papier.
Het boekje telt acht pagina’s en kost € 15. Alle exemplaren zijn gesigneerde door de auteur.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €15,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Detlev van Heest: Verlangens

‘Ik ben alleen jaloers op mezelf.’
Als derde deel van de Bordeauxrode Reeks – eerder verschenen in deze reeks teksten van Stendhal en Geerten Meijsing; de serie wordt voortgezet – verscheen Verlangens van Detlev van Heest. De schrijver licht in deze uitgave op diverse wijze zijn doopceel, onderzoekt zijn motieven, reflecteert op zijn bestaan. De conclusie van dit alles is dat deze parkeercontroleur, tuinman en (jazeker!) schrijver geen verlangens heeft. Een getuigenis van een tevreden mens! Kom daar, vandaag de dag, maar eens om.
Het boekje is gezet uit de Spectrum en in 120 exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. Pita Snoeck droeg twee linoportretten bij aan de uitgave: een van de schrijver met de 22-jarige kat en wereldreiziger Kootje en een van de ouders van de auteur. Het boekje telt twintig pagina’s en is gesigneerd door auteur en portrettiste.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €20,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

P.F. Thomése e.a.: Annabel

P.F. Thomése schreef een brief aan Annabel, hét symbool van de eerste jeugdliefde die door het noodlot gefrustreerd wordt. Zij werd bezongen door Edgar Allan Poe in zijn laatste gedicht; ze werd herdacht door Humbert Humbert aan het begin van Vladimir Nabokovs Lolita. De brief van Thomése is in een boekje samengebracht met het gedicht van Poe en enkele citaten uit Lolita. Paul van der Steen droeg een zestal prachtige tekeningen bij. De teksten werden gezet uit de Spectrum in in 125 exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. Alle exemplaren zijn gesigneerd door de schrijver en de tekenaar.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €17,50

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

L.H. Wiener: Oog in oog met Bordewijk (gewone versie)

In 2015 was het vijftig jaar geleden dat F. Bordewijk, jurist en schrijver, overleed. Het Bordewijkgenootschap organiseerde een herdenking, waarbij L.H. Wiener een toespraak hield, waarin hij de – bescheiden – herinneringen aan zijn ontmoeting met de schrijver vertelde, maar vooral de confrontatie aanging met het werk van de bewonderde auteur. Pita Snoeck droeg een fraai linoportret van Bordewijk bij. Gesigneerd door de schrijver en de portrettiste. 32 bladzijden.  Dit betreft één van de gewone, ingenaaide exemplaren.

Aantal
Product niet op voorraad

Prijs: €30,00

Griet op de Beeck: Laten we durven

… Laten we minachting koesteren voor de hopeloosheid…

Op 22 maart, de dag van de terreuraanslagen in Brussel, las Griet Op de Beeck in De Wereld Draait Door de tekst Laten we durven voor. Deze bijzondere tekst paste niet alleen goed bij de gelegenheid, maar representeert ook zoveel als een credo van de schrijfster.
Van Laten we durven is nu een afzonderlijke uitgave verschenen, gezet uit de Gill en gedrukt onder de Korenmaat. Marlies Visser ontwierp het omslag, dat gedrukt is op Nepalees papier.
De oplage van het boekje is 150 exemplaren, alle gesigneerd door Griet Op de Beeck. 

Aantal
Product niet op voorraad

Prijs: €15,00

Adriaan van Dis: de ikkenverzamelaar

‘Salman Rushdie smeekte je op te houden met de jaarlijkse aandacht voor die domme fatwa (…). Hij werd de gevangene van zijn actievoerders en wilde in stilte schrijven.’
Op 17 januari 2016 ontving Adriaan van Dis de Constantijn Huygensprijs voor zijn hele oeuvre. Bij wijze van dankwoord sprak hij een tekst uit die nu onder de titel De Ikkenverzamelaar in druk verschijnt. In deze tekst gaat Adriaan van Dis in gesprek met zichzelf. Hij bezint zich op de bronnen en de inzet van zijn schrijverschap; hij onderzoekt zijn maatschappelijk engagement, spreekt zichzelf vermanend toe en ontwikkelt zijn programma voor de toekomst: ‘Bijna zeventig. een nieuw begin wacht.’
De Ikkenverzamelaar is gezet uit de Spectrum en werd in 150 exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. Het omslag werd ontworpen door Marlies Visser met een tekening van Eva Stalinski. Het boekje telt 16 bladzijden. Alle exemplaren zijn gesigneerd door de auteur.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €17,50

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Arjen Fortuin: BAF! een ferme mannenklap.

In het boekje BAF! een ferme mannenklap doet NRC-journalist en Van Oorschotbiograaf Arjen Fortuin op hilarische wijze verslag van wat hij aan culture shock meemaakte in New York. Speciaal voor deze uitgave tekende Paul van der Steen een portret van Arjen Fortuin.
Het boekje is gezet uit de Arsis. Het telt 8 pagina’s en is in 100 exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. Auteur en tekenaar hebben het werkje gesigneerd. Paul van der Steen voegde aan zijn signatuur bovendien een origineel tekeningetje toe van een spiegelei.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €9,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Hommage aan Elena Ferrante

In De nieuwe achternaam van de uitmuntende Italiaanse schrijfster Elena Ferrante maakt op een gegeven moment Pietro Airota, de danmalige verloofde van de vertelster, het voornemen kenbaar een boekje te laten drukken van verfrommelde bladen met daarop onafgemaakte zinnen. Een dergelijk boekje is nu gedrukt onder de Korenmaat.
Opgeraapt van Pietro Airota is gezet uit de Gill en gedrukt in zeventig exemplaren. Het boekje telt 12 pagina’s.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €7,50

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Geerten Meijsing: De Zuil

In De Zuil haalt Geerten Meijsing herinneringen op aan een zuil in Calabrië, uiteraard gelardeerd met cultuurhistorische beschouwingen.
Toen waren we gelukkig en at ik voor het eerst een granaatappel die ik met mijn boezemvriend deelde, want met hem was ik komen liften, en we waren moe, bezweet, hongerig en hadden vooral dorst, een eindeloze, eeuwigdurende dorst.’
De Zuil werd geschreven en uitgegeven ter gelegenheid van de vertoning voor de Vrienden van de Vorm van de film Full Throttle (Plankgas), het derde deel van een drieluik over Meijsing waar Renger van den Heuvel aan werkt.
Het boekje is geprint en heeft een smaakvol omslag in boekdruk. Het telt twaalf pagina’s en bevat ook een stukje 16 mm-film van Full Trottle3. De zuil is een productie van Illusions Perdues. Geerten Meijsing heeft alle exemplaren gesigneerd.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €7,50

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Drs P: Onder de toonbank

Eind jaren zeventig ontmoette Heinz Polzer na een optreden in Nijmegen de jonge dichter Cees van der Pluijm. Polzer raakte op slag ‘verkikkerd’ op deze student. In de daaropvolgende jaren vierden ze hun relatie onder andere met literaire samenwerking. Met een zekere regelmaat stuurde Polzer aan zijn vriend ansichtkaarten met homo-erotische afbeeldingen. Aan de achterkant becommentarieerde hij die met virtuoze ollekebollekes.
Een selectie uit deze kaarten is nu verzameld in twee mapjes met in totaal negentien kaarten en een toelichting. De mapjes – een productie van Uitgeverij Botshol te Boterdiep zijn begrijpelijkerwijs niet gesigneerd.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €17,50

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

L.H. Wiener: Jonge kauw te Katwoude

‘Ik vind hem geen leuke ogen hebben,’ zei Ant.
Hij had inderdaad kleine, harde, lichtblauwe ogen, met in het midden een zwarte pit. Maar ik vond de uitstraling van zijn blik eerder fel dan kwaadaardig.

Bij de Brederodepers verscheen het boekje Jonge kauw te Katwoude, waarin de schrijver verhaalt over zijn poging om een jonge kauw te redden. Het boekje is fraai geïllustreerd door Nicole de Cock.
De tekst is gezet uit de Spectrum en de oplage bedraagt 125 exemplaren. Het is gesigneerd door de auteur.
Er komen ook tien door Van Waarden in linnen gebonden exemplaren ter beschikking. Als u daarvoor in aanmerking wilt komen, kunt u dat via een mailbericht kenbaar maken.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €15,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Frans Kusters / Maartje Wortel: Eerste Biecht / Vaste Grond

Toen we dichterbij kwamen, zwaaide de man naar ons. ‘Hey, hallo,’ zei hij. De man keek zeer vriendelijk en uitnodigend. We zagen dat hij geen schoenen aan had. Zijn blote voeten verdwenen bijna in het hoge gras. We gaven hem een hand. Zijn hand voelde slap; een slecht teken voor een zakenman.

Eerste Biecht/ Vaste grond is de tweede uitgave van Stichting Het Milde Systeem die zich ten doel stelt het werk van Frans Kusters levend te houden. De stichting wil dit doen door tenminste eenmaal, maar liefst tweemaal per jaar een boekje uit te geven, de ene keer gevuld met ongepubliceerd werk van Frans Kusters, de andere keer met een reeds gepubliceerd verhaal, vergezeld van een daarop op enigerlei wijze  geïnspireerd verhaal van een andere schrijver.
Het verhaal Vaste grond werd door Maartje Wortel speciaal voor deze uitgave geschreven, geïnspireerd door het verhaal Eerste biecht, en verschijnt hier voor het eerst in druk. het boekje telt 16 pagina’s en wordt verstuurd vanaf 1 december 2015.

 

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €9,50

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Frida Vogels: San Pietro in Montorio

Mijn vader zegt, dat men in het leven moet lijden.

Van Frida Vogels verscheen onder de Korenmaat het gedicht San Pietro in Montorio, tesamen met een Italiaanse vertaling ervan door haar echtgenoot Ennio de Matteis, die in het gedicht ook sprekend wordt opgevoerd.
Het gedicht is gezet uit de Plantijn; het is in honderd exemplaren gedrukt op handgeschept Nepalees papier.

Aantal
Product niet op voorraad

Prijs: €9,00

Th. van Os: Heerlijk heer der heerscharen

Zalig zijn de schuchtere en schriele Indo’s
die altijd jongens blijven lijken, blauwe jongens
met koppen van verdroogde appeltjes.

Onder de Korenmaat verscheen het lange gedicht Heerlijk heer der heerscharen van Th. van Os. Het is een litanie en zaligspreking, geïnspireerd op de bevolking van een gay sauna. Een bonte en ook geestige stoet trekt aan het geestesoog van de lezer voorbij. Paul van der Steen voegde daaraan in zijn karakteristieke stijl een getekende parade toe. Het omslag werd ontworpen door Marlies Visser. Th. van Os publiceerde diverse romans (o.a. Zonde van begeerte en Zelf bommen leggen) en dichtbundels (o.a. Berliner lullaby en Vrouwenliefde & andere gedichten). Paul van der Steen tekent voor bladen als NRC Handelsblad, Het Parool en Wordt Vervolgd.
Heerlijk heer der heerscharen telt 16 pagina’s. Het werd gezet uit de Spectrum en gedrukt in honderd exemplaren. Alles exemplaren zijn gesigneerd door de dichter en de tekenaar.

 

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €15,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

P.F. Thomése: influisteringen

P.F.Thomése schreef een fraai verhaal over schrijven en inspiratie en een dubbelganger: Influisteringen. Een gotisch verhaal. Het speelt zich af in de Haarlemse Grote of St. Bavo-kerk:
‘Ik klom, als een bezoeker in afwachting van een concert, in een van de naar oude mensen en bijenwas ruikende kerkbanken en verzonk in woordloos gepeins – zo’n wervelende beeldentuimeling waaruit men wakker wordt als uit een droom, met lege handen dus en met vol gemoed.’
Het verhaal werd in opdracht van de Vrienden van de Grote of St.Bavo-kerk, met een digitaal gereproduceerde tekening van Jaap Ploos van Amstel, in 200 exemplaren gedrukt onder de Korenmaat.  De tekst is gezet uit de Spectrum, het omslag is ontworpen door Marlies Visser. Alle exemplaren zijn genummerd en gesigneerd door auteur en kunstenaar.Het boekje (19 x 25 cm.) telt twaalf pagina’s.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €20,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Arnon Grunberg: Een Alma Mahler-Werfel voor deze tijd

Jij hebt gezegd: ‘Als jij de Nobelprijs wint, zal ik met je trouwen.’
Ik heb gezegd: ‘Als jij Zlatan verleidt, zal ik met je trouwen.’

Vandaag, op zondag 30 augustus, viert de geliefde van Arnon Grunberg in Brazilië haar verjaardag. De schrijver overhandigt haar daar een boekje met de titel Een Alma Mahler-Werfel voor deze tijd. Het gaat om een open brief gericht aan Alma Mahler, die relaties had met enkele van de meest vooraanstaande kunstenaars van haar tijd, en tevens gericht aan de reïncarnatie van Alma, de geliefde van de schrijver.
Het omslag van het boekje is ontworpen door Marlies Visser; de op het omslag afgebeelde sculptuur is van Merijn Hos. Het boekje, gesigneerd door de schrijver, telt acht pagina’s, is gezet uit de Spectrum en werd in honderd exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. 

Aantal
Product niet op voorraad

Prijs: €20,00

Geerten Meijsing: Hoc erat in votis

Op zondag 9 augustus 2015 is het 65 jaar geleden dat de schrijver Geerten Meijsing ter wereld kwam. Voor deze gelegenheid stelde hij schaamteloos – zijn eigen woord – zijn verjaardagswensen op schrift. Een persoonlijk en informatief dokument over een van de belangrijkste schrijvers van de afgelopen decennia.
De titel, Hoc erat in votis, verwijst naar een passage van Horatius, waarin deze het verlangen kenbaar maakte naar het bezit van een klein stukje land, met een huis, een tuin, een waterbron en wat bomen.
Het boekje is verrijkt met een linoportret van de jeugdige Geerten Meijsing door Pita Snoeck. De tekst is gezet uit de Spectrum en werd in een oplage van 180 exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. Het boekje is gesigneerd door schrijver en kunstenaar, maar wordt pas verzonden als de signaturen van de schrijver uit Syracuse binnen zijn.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €20,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Joubert Pignon: Siamese tweeling

Joubert Pignon (Er gebeurde o.a. niets, 2012 en Huil maar, ik wens je uitstel toe, 2015) wordt geprezen en verguisd als meester van het korte verhaal en adept van het ‘dirty realism’. In een dubbelboekje van twee keer 16 pagina’s laat hij respectievelijk zijn licht schijnen over De Wereld en geeft hij een kijkje in het leven van De Schrijver. Sim Kaart voorzag het tweelingboekje van even indringende als kleurrijke illustraties.
De boekjes (16 x 26 cm.) zijn gezet uit de Spectrum en de Gill en werden gebonden in een decadent bruingouden omslag. De oplage bedraagt 100 exemplaren. Alle exemplaren zijn gesigneerd door auteur en illustrator.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €20,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Stendhal: privileges

In 1840, twee jaar voor zijn dood, schreef Stendhal een merkwaardige tekst, die van groot belang is voor de kennis van zijn persoonlijkheid. In 23 artikelen gaf hij weer welke voorrechten hij zou willen genieten als wonderen mogelijk waren. Hij liet zich uit over kleding, eten en drinken, uiterlijk, ziekte en dood, het seksuele vermogen, vrouwen en liefde, mensen en dieren.
Deze tekst over de geheime wensen van Stendhal is vertaald door Leo van Maris, die ook tekende voor toelichtingen en een nawoord. Pita Snoeck droeg een linoportret van Stendhal bij aan de uitgave.
Het boekje van 21 x 26 cm. telt 20 pagina’s. Het is gezet uit de Spectrum en in 120 exemplaren gedrukt onder de Korenmaat.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €20,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Arnon Grunberg: Vijand

“Je hebt geen vijand meer nodig, want je bent zelf je eigen vijand.”

Een Yasha-column over schaamte werd gezet uit de Plantijn en in honderd exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. Het boekje van 20 x 25 cm heeft een omslagtekening van Jordy van den Nieuwendijk; het omslag werd ontworpen door Marlies Visser. Alle exemplaren zijn gesigneerd door schrijver en tekenaar.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €25,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Willem Jan Otten: Verslag van een expeditie

“De grote expeditie naar de oorsprong
eindigde onder aan een hemelhoge waterval.”

In een bericht aan de drukkers karakteriseerde Willem Jan Otten dit nieuwe gedicht van 124 regels zo: “Het voldoet aan alle criteria: te lang, te wisselende regellengte, cursieve regels, dubieuze half-christelijke ondertoon, flagrante fictie.”
Het gedicht is gezet uit de Spectrum en in honderd exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. Het boekje van 20 x 30 cm bevat twee illustraties van Tammo Schuringa; het omslag werd ontworpen door Marlies Visser. Alle exemplaren zijn gesigneerd door schrijver en illustrator.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €20,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Marcellus Emants: Ons geheim

In 1875 schreef Marcellus Emants in een tijdschrift een beschouwing tegen het gebrek aan deugdelijke seksuele voorlichting. Deze tekst is nu onder de Korenmaat herdrukt, verrijkt met een linoportret van Emants door Anne Marie Koper.
Het boekje telt twaalf pagina’s; het werd gezet uit de Spectrum en werd met de cahiersteek ingenaaid.

Actie! Zolang de voorraad strekt ontvangt iedere koper van Ons geheim gratis een exemplaar van de dissertatie Marcellus Emants’ opvattingen over kunst en leven in de periode 1869-1877 van Nop Maas.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €11,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

J.J. Voskuil: Ik drink alleen om je dubbel te zien

Het enige gedicht dat J.J. Voskuil ooit publiceerde telt twaalf regels; het verscheen in 1951 in het studentenweekblad Propria Cures.
De Brederode Pers maakte van dit gedicht een fleurige uitgave in een oplage van 150 exemplaren op Zerkall-Bütten. Het werkje telt vier pagina’s in een omslag

Aantal
Product niet op voorraad

Prijs: €7,50

Boudewijn Büch & Erik van Muiswinkel: In Haarlem laten ze alles staan

Bevat lezingen van Boudewijn Büch en Erik van Muiswinkel, gehouden op respectievelijk 22 november 2002 en 22 november 2013 ter gelegenheid van festiviteiten van het Kennemer en (later) Noord-Hollands Archief. De teksten werden ingeleid door Wim Vogel. Naast de gewone oplage werden 25 genummerde exemplaren in linnen gebonden door Boekbinderij Van Waarden, genummerd en gesigneerd door Erik van Muiswinkel en van een afwijkend stofomslag voorzien. 
Een uitgave van De Hof van Jan; 44 pagina’s

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €50,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Nescio: In Haarlem hevige regen…

Deze aparte uitgave van vier korte stukjes over Haarlem en omstreken uit hetNatuurdagboek van Nescio verscheen ter gelegenheid van de boekenmarkt in de Bavo op 8 november 2014 te Haarlem. De illustraties werden speciaal voor deze uitgave vervaardigd door Nicole de Cock.
Gedrukt door de Brederode Pers op Zerkall-Bütten; een van de vijftien door Van Waarden in Feincanvas-linnen gebonden exemplaren; genummerd en gesigneerd door de illustrator;

Aantal
Product niet op voorraad

Prijs: €50,00

Nico Dros: Meike om reeuw in te biete

Vijf gedichten in het Texels, geïllusteerd door Rogier Polman. Van deze uitgave van de Brederode Pers, waarvan de reguliere editie reeds is uitverkocht, werden vijftien exemplaren door Van Waarden in Ballonet-linnen gebonden en voorzien van een afwijkend stofomslag. Gesigneerd door dichter en illustrator onder het colofon; 20 pagina’s.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €40,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Pita Snoeck: Lino (NRC) van Dimitri Verhulst

Pita Snoeck maakte in opdracht van NRC-Handelsblad een portret van geschenkauteur Dimitri Verhulst. Enkele afdrukken van deze linosnede zijn te koop. De vellen meten 39 x 33 cm; het beeld is 26 x 24 cm.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €25,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Vincent de Haan: Ik ben geen zeerover

De bijdrage van de Hof van Jan aan de Boekenweek is de uitgave van de bundel gedichten Ik ben geen zeerover van Vincent de Haan. De gedichten uit de jaren 1971-1972 drong hij zijn vriend Sjoerd Venema ter bewaring op, terwijl hij, naar later bleek, op de drempel van de waanzin stond. De dichter leed aan een zware vorm van schizofrenie en zou een leven leiden dat bezaaid was met psychoses en opnamen in psychiatrische inrichtingen. Onlangs, veertig jaar later, vond Venema de getypte bundel terug in een oude hutkoffer bij de ontruiming van het huis van zijn moeder.
De gedichten zijn in facsimile gereproduceerd; het voor- en nawoord van Sjoerd Venema werd met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt onder de Korenmaat. Het boek telt 54 enkelzijdig bedrukte pagina’s die Japans werden gebonden.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €17,50

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Pita Snoeck: Lino van Dimitri Verhulst

Pita Snoeck maakte in opdracht van NRC-Handelsblad een portret van geschenkauteur Dimitri Verhulst. Enkele afdrukken van deze linosnede zijn te koop. De vellen meten 39 x 33 cm; het beeld is 26 x 24 cm.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €25,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Frans Kusters: Beloning op de Kopse Hof

‘Hij zag zijn gezicht in het glas weerspiegeld en schrok ervan: een trieste clown op jaren.’ 
Onlangs verscheen Beloning op de Kopse Hof van Frans Kusters (1949-2012). Het is de eerste uitgave van Stichting Het Milde Systeem die zich ten doel stelt het werk van Frans Kusters levend te houden. Beloning op de Kopse Hof – het requiem voor een huwelijk – is een typisch Frans Kusters-verhaal, subtiel van inhoud en stijl. Het werd gezet uit de Spectrum van Jan van Krimpen en gedrukt onder de Korenmaat. Het omslagbeeld werd verzorgd door Janós Bittenbinder.
Het boekje telt 12 pagina’s.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €9,50

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Nescio: In Haarlem hevige regen, daarna in Amsterdam weer zon

In dit uitgaafje heeft de Brederode Pers enkele fragmenten uit het Natuurdagboek van Nescio verzameld die gaan over Haarlem en omgeving. Het is een bijzondere uitgave geworden, ook al door de zeven fraaie illustraties die Nicole de Cock eraan heeft toegevoegd.
Het boekje  van 12 pagina’s is gezet uit de Plantijn en werd gedrukt in een oplage van 100 exemplaren. Er is nog slechts een zeer beperkt aantal beschikbaar.

Aantal
Product niet op voorraad

Prijs: €15,00

Boudewijn Büch & Erik van Muiswinkel: In Haarlem laten ze alles staan

Dit boekje bevat de transcriptie van de toespraak die Boudewijn Büch op 22 november 2002, aan de vooravond van zijn overlijden, in de Gravenzaal van het Haarlemse stadhuis hield op verzoek van het Kennemer Archief. Tevens bevat het boekje de toespraak die Erik van Muiswinkel op 22 november 2013 op dezelfde locatie uitsprak voor het (inmiddels omgedoopte) Noord-Hollands Archief.
Het boekje telt 48 pagina’s en werd gedrukt door Ten Brink te Meppel. Het stofomslag van het gebonden boekje werd vervaardigd in de Hof van Jan.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €12,50

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Marlies Visser pakket

Als Marlies Visser-pakket zijn de twee uitgaven Varkens (10 euro) en Eenvoudige vormen (12,50 euro) nu samen verkrijgbaar voor de gereduceerde prijs van 17,50 euro.

Eenvoudige-vormen

eenvoudige vormen

Varkens web

varkens

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €17,50

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Geerten Meijsing: boedelbeschrijving supplement 1975

Bijna een jaar geleden verscheen Boedelbeschrijving van Geerten Meijsing, een doosje met daarin dagboekaantekeningen uit de jaren 1996–2001, gedrukt op de achterkanten van oude notariële boedelbeschrijvingen. Omdat het doosje nog ruimte overliet, werd besloten er een supplement aan toe te voegen. Het supplement bevat dagboekaantekeningen uit september 1975. In deze periode is de schrijverj zelfs even gelukkig, want verliefd. In die maand begeeft hij zich met een nukkige Citroën naar Italië, om in Caviano samen met Keith Kanger Snell te studeren en te werken. Onderhuids zijn de spanningen voelbaar tussen de twee literaire kompanen. Het supplement bevat 20 bladzijden; het colofon is door de schrijver gesigneerd. Van de voor de Vrienden van de Vorm geproduceerde uitgave is nog een beperkt aantal beschikbaar voor verkoop.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €9,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Frida Vogels : Formigine

In Formigine doet Frida Vogels verslag van een bezoek aan een oud Italiaans landhuis, waarin alles spreekt van het verleden. De omstandigheid dat het waarschijnlijk binnenkort moet wijken voor de opdringende industrie geeft aan het verslag een kleur van weemoed en ingehouden boosheid.
Het boekje (20 x 22 cm.) is gezet uit de 14 punts Spectrum en werd gedrukt onder de Korenmaat. Het telt twaalf pagina’s, die met de cahiersteek gebonden zijn. Formigine werd verlucht met twee aquarellen van Nicole de Cock.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €8,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Marlies Visser en Nop Maas: Varkens

Op verzoek van Marlies Visser schreef Nop Maas een tekst over (mind you!) vrolijke varkentjes. Tesamen met acht door haar gemaakte lino’s van varkentjes is het een boekje geworden van 16 pagina’s, gezet uit de Gill en gedrukt onder de Korenmaat. Er zijn 72 exemplaren beschikbaar.
Varkens-2Varkens

 

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €10,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Arnon Grunberg: De Beloofde Stad (gewone editie)

Op 4 april 2009 publiceerde Arnon Grunberg in de Volkskrant een ode aan zijn woonplaats, de stad New York, onder de titel De beloofde stad. De tekst is nu voor het eerst door de Lojen Deur Pers in boekvorm uitgegeven. Paul van der Steen tekende een pagina-groot frontispice. De oplage bedraagt 80 genummerde exemplaren in typografisch papieren omslag, formaat 32,4×15 cm., gezet uit de Magere Nobel. Alle exemplaren zijn gesigneerd door de auteur. Dit is de normale editie, zonder het extra frontispice.

Aantal
Product niet op voorraad

Prijs: €50,00

Arnon Grunberg: De Beloofde Stad (luxe editie) (uitverkocht)

Op 4 april 2009 publiceerde Arnon Grunberg in de Volkskrant een ode aan zijn woonplaats, de stad New York, onder de titel De beloofde stad. De tekst is nu voor het eerst door de Lojen Deur Pers in boekvorm uitgegeven. Paul van der Steen tekende een pagina-groot frontispice. De oplage bedraagt 80 genummerde exemplaren in typografisch papieren omslag, formaat 32,4×15 cm., gezet uit de Magere Nobel. Alle exemplaren zijn gesigneerd door de auteur.
De zestien pagina’s tellende luxe Romeinse nummers I-XL bevatten een tweede variant-frontispice door Paul van der Steen. Deze versie is inmiddels uitverkocht.

Aantal
Product niet op voorraad

Prijs: €75,00

Pita Snoeck: Lino van de oude Voskuil

Pita Snoek drukte een nieuwe oplage van de lino die ze vervaardigde naar de laatste foto die gemaakt werd van J.J. Voskuil.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €20,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Pita Snoeck: Lino van de jonge Voskuil

Op 15 februari 2014 verscheen in de VPRO-gids een interview (hier te lezen) met Detlev van Heest over het bij Van Oorschot verschenen boek Ik ben ik niet van J.J. Voskuil. Bij het interview is een afbeelding geplaatst van de jonge Voskuil. Het portret werd als linosnede vervaardigd door kunstenares Pita Snoeck in de Hof van Jan. Van de lino ( 34 cm x 34 cm) is een beperkt aantal exemplaren beschikbaar. Gesigneerd door kunstenaar.

Aantal
Product niet op voorraad

Prijs: €20,00

Pita Snoeck: Lino van Eleonor Catton

Op het omslag van de NRC-boekenbijlage van 18 april 2014 staat een portret van de Man Bookerprize-winnares Eleanor Catton. De originele, gesigneerde lino van Pita Snoeck is gedrukt op de persen van de Hof van Jan.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €20,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Harry Mulisch: Een ander voorstel

Op 30 oktober werd op de Grote Markt in Haarlem een buste onthuld van Harry Mulisch. Daarmee toonde de mooie Spaarnestad eens te meer dat ze niet haatdragend is ten opzichte van een zoon die haar in het verleden beschimpte en vertrok naar Amsterdam. Ter gelegenheid van de onthulling van het beeld werd een tekstje uit Mulisch’ Haarlemse periode aan de vergetelheid ontrukt. Gevraagd naar zijn opinie over het aanleggen van een bloemenperk op de Grote Markt stelde Mulisch op zijn karakteristieke manier voor om meteen maar de hele Grote Markt met bloemen te beplanten en daarna ook de blendende straten deze behandeling te doen ondergaan.
Het boekje van 8 pagina’s is gezet uit de Spectrum

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €9,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Lodewijk Wiener: een handreiking door tijd en ruimte heen

In Een handreiking over tijd en ruimte heen zoekt Lodewijk Wiener postuum de confrontatie met Harry Mulisch: ‘Harry Mulisch, de verloren zoon van Haarlem, de oeuvrebouwer, megalomaan, maar virtuoos, hooghartig, maar vol durf en per saldo, hoe men het ook wendt of keert, een uniek literair talent: “Harry Mulisch, ondanks alles, een diepe buiging.”’ Het boekje van 12 pagina’s is digitaal gezet en gereproduceerd en heeft een omslagje in hoogdruk. Het bevat een tekening van Harry Mulisch door Eric J. Coolen en een door hem vervaardigde blindstempel met een portret van Wiener. De auteur heeft het boekje gesigneerd.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €8,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Anoniem: Kamermuziek

O, mijn allerliefste snoeze-dot / Zit je daar zoo aardig op de pot
Een Nederlands urologisch-erotisch curiosum uit 1900, met een vignet van Karl Walser (de broer van Martin).
4 blz., gevat in een discreet hoesje.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €3,50

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Paul van der Steen en Nop Maas: De menseneter. Geen sprookje.

Onder de Korenmaat verscheen de plano De menseneter. Geen sprookje. Aan de ene zijde van het druksel staat een tekst, waarin Nop Maas het geheim van Driehuis-Westerveld wereldkundig maakt: de aanwezigheid aldaar van een geflipte filosoof die zich tegoed doet aan bepaalde delen van menselijke lijken. Aan de andere zijde staat een door Paul van der Steen getekend portret van deze menseneter.
De plano meet 54 x 23 cm en werd gedrukt in 100 exemplaren, die alle door de tekenaar genummerd en gesigneerd werden. Bovenin is een met metaal versterkt ophanggaatje aangebracht.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €10,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Nop Maas en Anne Marie Koper: Slakken

De anderen vallen altijd tegen.
Slakken is een verhaaltje van Nop Maas. Het is in het najaar van 2011 in de Hof van Jan gezet uit de Times Roman. Het boekje is verfraaid met een lino van Anne Marie Koper. De oplage bedraagt 80 exemplaren.
8 blz., cahiersteek.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €5,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Nop Maas en Jan Verburg: Verloren handschoen

‘De lente is wel het seizoen van de verloren handschoenen.’
Verloren handschoen is een verhaaltje van Nop Maas. Het werd gezet uit de magere Helvetica en gedrukt in 84 exemplaren. Het bevat een illustratie van Jan Verburg die ook het omslag ontwierp en realiseerde.
8 blz., cahiersteek.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €5,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Jan Verburg en Nop Maas: Inktvraat

De uit wanhoop voortkomende consumptie van spiritualiën versnelt slechts het proces
Jan Verburg etste een omslag met de titel Inktvraat; Nop Maas schreef er een passende tekst bij over het lot van de ouder wordende mens, in het bijzonder van de intellectueel.
8 blz., cahiersteek.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €6,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Nop Maas: Verwenteld Schaap

Een klein maar fijn werkje waarin de condition humaine even kort als krachtig verwoord wordt. De titel en het omslag werden geleverd door de kunstenaar Jan Verburg; de tekst werd gezet uit de Garamont en gedrukt op So Wool White Merinos.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €5,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Marlies Visser en Nop Maas, Eenvoudige vormen

Bijna niets was vroeger beter dan nu, met uitzondering van de smaak van appelen, tomaten en andere natuurproducten.
Vormgeefster Marlies Visser bedacht een uit blokken opgebouwde figuur, waarbij Nop Maas een vormende tekst bedacht. Het geheel is gedrukt op de meest luxueuze papieren, deels met een speciaal voor dit project ontworpen inkt. De flappen van dit boek bevinden zich niet aan de binnenkant maar aan de buitenkant en ze verhullen verrassende extra’s. Toegevoegd is een zelfbouwpakketje voor het zelf vervaardigen van geblokte figuren. 12 blz., dubbel gesingerd door Patist in Bilthoven.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €12,50

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Detlev van Heest: Vrachtloods 5

In het laatste hoofdstuk van zijn roman Pleun uit 2010 beschrijft Detlev van Heest de hereniging met zijn recentelijk negentien jaar oud geworden kat Kootje, vondeling in Japan, meegereisd naar Nieuw Zeeland en vervolgens overgevlogen naar Schiphol. Een aanzienlijk uitgebreider verslag van wat zich op 12 juni 2007 voordeed, gaf de schrijver in een brief aan Frida Vogels. Deze brief werd gezet uit de 14 punts Spectrum en onder de Korenmaat gedrukt in 150 exemplaren. Pita Snoeck droeg een drietal linosneden bij aan de uitgave, portretten van de mensen die in de tekst ter sprake komen: de dichteres Hanny Michaelis die op deze dag begraven werd, J.J. Voskuil die de poes mee ging ophalen en Detlev van Heest, samen met Kootje.
Vrachtloods 5 werd gesigneerd door auteur en kunstenaar. Het oblong boek van 22 x 26 cm is in beperkte oplage te verkrijgen.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €25,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Merijn de Boer: meneer Wiener

Merijn de Boer, de bekroonde auteur van de verhalenbundel Nestvlieders (in januari verschijnt zijn roman De nacht), schreef zijn herinneringen op aan de leraar Lodewijk Wiener op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem: ‘Ik neem aan dat ik in die vier jaren dat ik les van hem heb gehad ook wel ben onderwezen in het Engels, maar ik herinner me toch eerst en vooral zijn verhalen over zeilen, uilen, zijn kinderen, Winnie-the-Pooh, schaken en het drinken van whisky.’ Het boekje van 8 pagina’s is gezet uit de Spectrum en de Plantijn en gedrukt onder de Korenmaat. Paul van der Steen maakte speciaal voor deze uitgave een tekening van leraar en leerling. Het boekje is gesigneerd door Merijn de Boer.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €8,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Joubert Pignon, Paul van der Steen en Lodewijk Wiener: Konijnen

Vergeleken met de jakhals en de gier is het konijn niet ondergewaardeerd in de literatuur, maar naast de kat, de hond, de beer en de kikker steekt het maar bleekjes af. Het is daarom een daad van eenvoudige rechtvaardigheid dat nu een fijnzinnig prachtwerkje over deze au fond sympathieke diersoort het licht heeft gezien. Joubert Pignon, auteur van Er gebeurde o.a. niets, verhaalt o.a. iets over het sterfbed van zijn konijn (‘Ik heb nog nooit iemand zo erg gemist’). Lodewijk Wiener, erkend dierkundig auteur, schreef een nieuwe versie van zijn ervaringen met het konijn Muffin (‘Zij hield van avontuur en gevaarlijk leven’). Paul van der Steen voorzag het boekje van talrijke fraaie, inventieve, vertederende en onthutsende tekeningen. Het boekje is gezet uit de halfvette Gill en het telt 28 pagina’s. Het is gesigneerd door auteurs en tekenaar. Van de gewone oplage, bestaande uit 100 exemplaren, zijn nog enkele exemplaren te koop.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €28,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

A.H.J. Dautzenberg & Paul van der Steen: Vaderpakket

Onder de Korenmaat verscheen een tweetal in nachtponroze gestoken boekjes, die alleen gecombineerd te koop zijn. Mijn vader bevat een even mooi als opzienbarend incestueus verhaal van A.H.J. Dautzenberg, bij velen bekend als schrijver, actievoerder en verkenner van de rafelranden van de moraal. Dit boekje bevat ook een drietal tekeningen van Paul van der Steen, bij velen bekend als tekenaar bij Het Parool en NRC Handelsblad. Het tweede boekje, getiteld Mijn vader en ik, bevat reproducties van een achttal tekeningen van Paul van der Steen. Het zijn heftige tekeningen; je denkt aan Goya en aan Bacon, maar ze zijn onmiskenbaar echt ‘Steen’. De boekjes zijn respectievelijk gedrukt op Countryside Natural Honey en Butterfly Blanc Polaire. De tekst is gezet uit de Spectrum en gedrukt op de FAG-proefpers van de Hof van Jan. Er zijn 100 pakketten gemaakt. De boekjes zijn gesigneerd door auteur en tekenaar. Lees, kijk en huiver.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €20,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Boudewijn Büch: Frivool

Dit boekje bevat twee niet eerder gepubliceerde tekstjes uit het bezit van Nederlands grootste Büchverzamelaar Louis Schouten, waarvoor de erven Boudewijn Büch welwillend toestemming hebben gegeven om ze éénmalig in een beperkte oplage te laten bundelen. Het boekje telt 12 pagina’s, bevat drie lino’s (waaronder een portret van Boudewijn Büch) van Henk Rohde, is gedrukt in meerdere kleuren en genaaid met een cahiersteek.

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €8,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Lodewijk Wiener: De Zoete Inval

De Zoete Inval is een prachtig nieuw verhaal van Lodewijk Wiener. Het is het geraffineerd gecomponeerde relaas van een kortstondige affaire in de ‘Zwarte Tijd’ van de schrijver in 1975. Erotiek en tragiek, drank en huisvlijt, caféleven, compassie en grimmige levenswijsheid: het verhaal is Wiener op zijn allerbest.
‘Zo, Kees…’ zei ik.
‘Zo, Victor,’ zei hij.

Daarna zwegen we een poos. ‘Ik had best met Lena willen trouwen, weet je dat,’ zei hij ineens.
Ik knikte een paar maal.
‘Ik ook niet,’ antwoordde ik toen.
Het boekje is gezet uit de Spectrum en heeft 28 pagina’s; het omslag is ontworpen door Marlies Visser. Alle exemplaren zijn door de auteur gesigneerd. De oplage bestaat uit 120 ingenaaide exemplaren.

Aantal
Product niet op voorraad

Prijs: €25,00

Frida Vogels: Dagboekaantekeningen

In mei 2010 bracht Frida Vogels voor de laatste keer een bezoek aan Parijs. Van de dagboekaangtekeningen die ze daarover maakte – en die geen deel zullen uitmaken van de dagboekenreeks die verschijnt bij uitgeverij Van Oorschot – is nu een boekje gemaakt. Afscheidsbezoek aan Parijs, mei 2010 is gezet uit de Spectrum en de Nobel, telt twaalf pagina’s en werd in honderd exemplaren gedrukt onder de Korenmaat.

Aantal
Product niet op voorraad

Prijs: €8,00

Adriaan van Dis: Jammer

Van Adriaan van Dis verscheen onlangs een groot boek (Ik kom terug) over zijn bijna honderdjarige moeder. Een eerste (en inmiddels geheel veranderde) aanzet van dat boek is het verhaal Jammer, dat een dramatische gebeurtenis vertelt in het toenmalige Nederlands Indië. Beeldend kunstenaar Ronald Ruseler droeg een fraaie collage bij aan het boekje: ieder exemplaar is uniek. Jammer werd gezet uit de Spectrum en in 150 exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. Alle exemplaren zijn gesigneerd door auteur en kunstenaar. Het boekje kost € 25 (maar dan heb je ook wat).

Aantal
Product op voorraad

Prijs: €25,00

Laden Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Katten

In mei van dit jaar verscheen het boek Katten: bijna honderd pagina’s dik. Het boek bevat vijftien  15 literaire kattentekeningen van Paul van der Steen, de meestertekenaar die met zijn kunst o.a. NRC-Handelsblad en Het Paroolopfleurt. De tekeningen verbeelden werk van auteurs als Vladimir Nabokov, Ernest Hemingway, Yukio Mishima, A.P. Tsjechov, Marcellus Emants, Annie M.G. Schmidt en Gerard Reve.
Daarnaast staan in het boek vijftien, nog niet eerder in druk verschenen, verhalen, gedichten en getuigenissen over katten van te goeder naam en faam bekend staande auteurs: Michèle Baudet, Merijn de Boer, A.H.J. Dautzenberg, Gerard van Emmerik, An English Dog, Detlev van Heest, Sylvia Hubers, Theo van Os, Joubert Pignon, Peter Smit, Thomas Verbogt, Jos Versteegen, L.H. Wiener en Maartje Wortel.
De redactie was in handen van Nop Maas en Paul van der Steen.
Het boek heeft het kloeke formaat van 21 x 29 cm.; de 98 pagina’s worden bij elkaar gehouden door een soort Japanse binding. De tekst werd met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt onder de Korenmaat.

Aantal
Product niet op voorraad

Prijs: €39,90

Geerten Meijsing: Boedelbeschrijving

Boedelbeschrijving bevat een aantal zeer persoonlijke dagboeknotities van Geerten Meijsing uit de jaren 1996 tot 2001. Ze geven inzicht in de worsteling van de schrijver met zijn werk, depressies, drank en de liefde.
De twaalf vellen, gevat in een fraai zwart doosje, zijn gezet uit de Spectrum en door de Avalonpers en de Hof van Jan gedrukt op de achterkant van notariële boedelinventarissen uit de eerste helft van de twintigste eeuw. De oplage bestaat uit 150 exemplaren die alle zijn gesigneerd door de auteur.
Het doosje bevat nu ook het supplement 1975, dagboekaantekeningen uit september 1975. In deze periode is de schrijver zelfs even gelukkig, want verliefd. In die maand begeeft hij zich met een nukkige Citroën naar Italië, om in Caviano samen met Keith Kanger Snell te studeren en te werken. Onderhuids zijn de spanningen voelbaar tussen de twee literaire kompanen. Het supplement bevat 20 bladzijden; het colofon is door de schrijver gesigneerd.
De uitgave is grotendeels bestemd voor de Vrienden van de Vorm, het genootschap dat is opgericht rond de schrijver. Een beperkt aantal exemplaren is beschikbaar voor verkoop en hier te verkrijgen.

Aantal
Product niet op voorraad

Prijs: €30,00