bestuur
Jaap Blansjaar, voorzitter
Nop Maas, secretaris
Bubb Kuyper, penningmeester
Michèle Baudet, bestuurslid

Leden van het bestuur ontvangen geen beloning.

beleidsplan
Stichting De Hof van Jan stelt zich ten doel het (typo)grafisch erfgoed te behouden. De stichting realiseert deze doelstelling op verschillende manieren.
– het daadwerkelijk vervaardigen en onder de aandacht brengen van om ambachtelijke wijze geproduceerd drukwerk;
– dienstverlening met de aanwezige apparatuur aan beeldende kunstenaars;
– het geven van voorlichting over het drukkersambacht aan scholieren en andere belangstellenden.

financiën
De stichting heeft een kleine begroting. Ze werft middelen via de verkoop van zelf geproduceerde drukwerken. Alle opbrengsten komen ten goede aan de verwezenlijking van het doel van de stichting.