De iets minder vroege herfst in de Hof van Jan

Op 22 en 23 oktober vindt in de Prodentfabriek te Amersfoort een Drukkunstbeurs plaats, georganiseerd door Drukwerk in de Marge. De Hof van Jan moet daar helaas verstek laten gaan, maar we raden eenieder ten stelligste aan zich daardoor niet te laten weerhouden om de beurs te bezoeken. Geniet van alle creativiteit en doe uzelf een genoegen door hier en daar iets te kopen. De aangeboden waren zijn ook zeer geschikt als cadeau’s.

Intussen zat men in de Hof van Jan niet stil en vragen we uw aandacht voor twee nieuwe uitgaven.

 

Thomas Heerma van Voss: Mavis.


Er bestaan veel mooie kattenverhalen. Daar komt er nu een bij. Thomas Heerma van Voss schrijft een lange brief aan de kat Mavis die de vreugde uitmaakte van de drie laatste levensjaren van zijn vader Arend Jan Heerma van Voss, onder andere werkzaam als directeur van de VPRO. In de brief, tevens een In memoriam patris, schetst de schrijver en passant ook een portret van zijn vader.

De tekst is met de hand gezet uit de Spectrum en in ruim honderd exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. Het boekje bevat een tekening van Ted Struwer, telt twintig bladzijden en is gesigneerd door de auteur.

Prijs € 17,00.

 


J.J. Voskuil: De Knat

In Bij nader inzien leest Voskuils alter ego Maarten Koning op een avond aan zijn vrienden een verhaal voor dat De Knat heet. Het begin daarvan nam Voskuil op in Bij nader inzien, maar het (onvoltooide) manuscript blijkt veel langer te zijn.

Het complete manuscript verschijnt nu in deze uitgave. Het is het oudste fictionele proza van de schrijver. Blijkens het nawoord van Detlev van Heest bevat ook dit verhaal autobiografische elementen.

De tekst is met de hand gezet uit de Spectrum en in honderd exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. Het boek telt 48 bladzijden, bevat tekeningen van Paul van der Steen en is gebonden door Herman van Waarden.

Prijs € 50,00.

 

Beide uitgaven zijn te verkrijgen in de webwinkel.