Hondsdagen bij de Hof van Jan

J.J. Voskuil, een stille, mensenschuwe jongen

In zijn studietijd, in de tweede helft van de jaren veertig, schreef J.J. Voskuil een aantal gedichten, die hij in een enveloppe bewaarde, misschien voor het nageslacht, mogelijk ook uit sentimentele overwegingen. Een deel van dit duidelijke jeugdwerk is van studentikoos-schertsende aard, zoals dit versje:

Voor mij is Amsterdam
Een stad van gouden zonneplekken
Van dwarrelende blaren en ranke torens
Vandaar m’n haat
Tegen Nieuwedijk en Kalverstraat

Het andere deel van de gedichten is beschouwend van aard en geeft lucht aan de wanhoop over het bestaan, getuige beginregels als ‘ik voel me bedrogen door ’t leven’ en ‘Wat heb ik op aarde toch te maken’.
De gedichten zijn handmatig gezet uit de Van Dijck en de Gill en werden – met een tekening van Paul van der Steen – in honderd exemplaren gedrukt onder de Korenmaat.

Het boekje telt 32 bladzijden, kost € 17 en is verkrijgbaar in de webwinkel.

 

 

Er is nog een tweetal andere uitgaven waar de Hof u graag op wijst:

 

Paul van der Steen, Van Amy via Haitink en Satie tot Zappa

De volgers van de Hof van Jan kennen het prachtige tekenwerk van Paul van der Steen. Bij uitgeverij XTRA is nu een afzonderlijke uitgave verschenen vol door Steen getekende portretten van musici. Ger van Wulften rangschikte de tekeningen in fraaie collages, waarop behalve de karakteristieke koppen ook nog allerlei andere dingen te zien zijn. 36 bladzijden (formaat 17 x 24 cm) vol prachtwerk. Ook heel geschikt als cadeau voor muzieklievende vrienden.

 

U kunt dit boekje verwerven door €15,50 (€12,50 + €3 porto) over te maken op rekeningnr NL06 TRIO 0379350149, t.n.v. P. van der Steen, o.v.v. naam en postadres.

 

Geerten Meijsing en Joost Veerkamp, La vie en DS

De Ciroën DS is de mooiste auto die ooit gemaakt is, althans zo denken Geerten Meijsing en Joost Veerkamp erover. Een klein nadeel is dat er voortdurend iets mis is met dit ontwerpwonder.
Geerten Meijsing en Joost Veerkamp sloegen de handen ineen om eens en voor al duidelijk te maken hoe het met de DS gesteld is. Een en ander leidde tot een kunstzinnig doosje vol moois en instructiefs en vermakelijks. De bezitters van een DS zullen de schok der herkenning ondergaan. Degenen die er geen hebben, zullen zich realiseren dat ze ontsnapt zijn en hoeven zich slechts over te geven aan het genot van literair en artistiek fraai werk.

 

 

Het doosje La vie en DS (formaat 17 x 23 cm) bevat:

  • Een door Geerten Meijsing geschreven Gebruiksaanwijzing (handmatig gezet en gedrukt onder de Korenmaat)
  • Een door Joost Veerkamp geschreven en van tekeningen voorzien Instructieboekje (eveneens gezet en gedrukt onder de Korenmaat)
  • Een viertal ansichtkaarten
  • Een brief aan Catherine Deneuve, gedrukt onder de Korenmaat, met de hand geadresseerd door Geerten Meijsing en gefrankeerd met een Erwinpostzegel van Joost Veerkamp

Dit alles is in ruil voor € 57,50 euro te verkrijgen via de website van Joost Veerkamp: www.veerkamp.nl  Als u de bestelprocedure succesvol doorloopt, krijgt u gegarandeerd iets moois in huis.