Stendhal bij de Hof van Jan

Stendhal omslag webIn 1840, twee jaar voor zijn dood, schreef Stendhal een merkwaardige tekst, die van groot belang is voor de kennis van zijn persoonlijkheid. In 23 artikelen gaf hij weer welke voorrechten hij zou willen genieten als wonderen mogelijk waren. Hij liet zich uit over kleding, eten en drinken, uiterlijk, ziekte en dood, het seksuele vermogen, vrouwen en liefde, mensen en dieren.
Deze tekst is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald door Leo van Maris, die ook tekende voor toelichtingen en een nawoord. Pita Snoeck droeg een linoportret van Stendhal bij aan de uitgave.
Het boekje van 21 x 26 cm. telt 20 pagina’s. Het is gezet uit de Spectrum en in 120 exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. De prijs bedraagt € 20. Het boekje is te bestellen in de webwinkel.

Stendhal
Linoportret van Stendhal door Pita Snoeck