Verschenen bij de Hof: Arnon Grunberg over misverstanden en Joost Veerkamp over tekenleed

Arnon Grunberg, Identiteit is een verzameling misverstanden

In filosofische kring wordt elke twee jaar een ‘denker des vaderlands’ benoemd. Dat klinkt een beetje zonderling – alsof de rest van het Nederlandse volk het denken dan kan nalaten, omdat iemand dat al voor zijn of haar rekening neemt. Hoe dit ook zij: ook zonder een dergelijke titel is in de persoon van Arnon Grunberg al jarenlang een Denker actief, die het publieke debat beïnvloedt, een spiegel voorhoudt, verrassende perspectieven opent en nog wat van dat soort heilzame dingen.
In Identiteit is een verzameling misverstanden bedenkt hij allerlei dingen bij een tentoonstelling in Wenen over misverstanden over en onder Joden. Hij trekt de zaak breder dan de Joodse identiteit alleen: ‘Waarheid is slechts de vrijheid waarmee je je verhoudt tot de reeks misverstanden die je bent.’ Denkt u daar maar eens over na.
Het boekje is met de hand gezet uit de Van Dijck en in 110 exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. Het omslag is ontworpen door Jan Verburg.
Het boekje telt 16 bladzijden, is gesigneerd door de schrijver en kost € 15.

 

Joost Veerkamp, Tekenleed

Tekenaar Joost Veerkamp heeft in de afgelopen decennia met heel wat schrijvers samengewerkt. Dat verliep de ene keer harmonischer dan de andere. In Tekenleed beschrijft hij de kleinere en grotere moeilijkheden die zich voordeden in de artistieke relatie met schrijvers als F.B. Hotz, Heere Heeresma, Remco Campert, Rudy Kousbroek,Hugo Claus en Geerten Meijsing. Joost Veerkamp kan overigens behoorlijk goed schrijven – zie bijvoorbeeld het prachtverhaal Naar jou dat onder de Korenmaat gedrukt werd.
Zoals dat vaker gaat in de wereld van Joost Veerkamp is er ook een link met de filatelie. Van alle tien behandelde schrijvers is een portret gemaakt als postzegel. De koper kan, als hij of zij dat wil, deze los bijgeleverde zegels opplakken in de daarvoor uitgespaarde ruimtes in het boekje. Achter in het boekje is een uitklapbaar overzicht opgenomen waarin Jon van den Berg alle bibliofiele uitgaven inventariseert waaraan Joost Veerkamp participeerde.
Tekenleed werd handmatig gezet uit de 12 punts Spectrum en gedrukt onder de Korenmaat. Het bindwerk was in de deskundige handen van Bas Lafleur. De oplage bestaat uit 125 genummerde exemplaren, waarvan er 45 voor de verkoop beschikbaar zijn in de Hof van Jan.
Tekenleed telt 32 bladzijden en een uitklapvel en is gesigneerd door de auteur. De prijs van het boekje is € 40. Per bestelling kan slechts één exemplaar besteld worden.

Beide uitgaven zijn te bestellen in de webwinkel.